Fåglar

Observerade fåglar på prästgårdens ägor eller i dess omedelbara närhet.

 • Blåmes
 • Bofink
 • Domherre  (här syns en av dom i en flock om 6 st jan 2013, alldeles utanför huset) 2013-jan_domherre på besök
 • Entita
 • Fiskmås
 • Gråsparv
 • Gräsand
 • Grönfink
 • Gröngöling
 • Gärdsmyg
 • Hussvala
 • Häger
 • Kanadagås
 • Kattuggla
 • Koltrast
 • Kråka
 • Korp
 • Kaja
 • Mindre hackspett
 • Nötskrika
 • Nötvecka
 • Ormvråk
 • Pärluggla
 • Ringduva
 • Rödhake
 • Skata
 • Stare
 • Steglits  ( 2 st maj 2014)
 • Stenknäck
 • Större hackspett
 • Sädesärla
 • Spillkråka
 • Sånglärka
 • Taltrast
 • Tofsvipa
 • Trana
 • Trädkrypare
 • Talgoxe
 • Turkduva
 • det kommer mer …..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv − 4 =