Historia

Längst ner på denna sidan finns den fullständiga – så långt vi vet- pastorslängden i Solberga.

Några kort från Ringius tid (1898-1925). Bilderna från Ingrid Sille’n privata samling.
Brev från syster Charlotta  de allra hjertligaste lyckönskningar på födelsedagen den 24 mars 1911-komprimerad bild

Kaffekalas 6 november 1911

Kafferep 1911.

Prästgården 1908
Notera glasverandan, de 3 skortstenarna, den stora fruktträdgården.

bild …

Solberga1914_hästskjuts

Solberga1916_i arbetsrummet
Bilden är tagen 1916 i prostens arbetsrum.

YsteSolberga
Bild ovan visar ystning i det gamla uthuset (sannolikt byggnad 2 nedan, som ej finns kvar idag).

Ännu 1925 fanns flertalet av de gamla byggnaderna kvar.  Enligt syneprotokollet från 1922 – som förövrigt var det första protokoll som skrev på maskin- fanns följande byggnader: Sätesbyggnad, Spannmålsboden, Visthuset, Stallet, fähuset, Drängkammare (eget hus), Redskapshus, Fårhus, Svinhus, Ladugård.

1934 när arrendegården byggdes en bit bort på prästgårdens marker, revs alla utom sätesbyggnaden och ett nytt uthus byggdes. Mycket av virket från den gamla ladugården, ca. 70 m lång, har återanvänts vid bygget av arrendatorns gård.


Och en bild som visar några av byggnaderna.
Bild på prästgården-låna av Stig Fredriksson

Jakten på gamla bilder över prästgården fortsätter. Här har vi fått låna ett kort på Gunnar Wallgren med bil utanför prästgården omkring 1934. Gunnar var chaufför åt kyrkoherden.
Färgbilden nedanför visar de gamla pardörrarna och fönstren i verandan. Utbyttes troligen  1963.

Solberga prästgård_komprimerad

 


Prästbolskolan 100år 2009
Det finns en tydlig koppling mellan skolan och prästgården på det viset att en av lärarna på skolan var Magdalena Ringius. Hon tjänstgjorde 1918-1954 och var dotter till prosten Henrik Ringius (1898-1925). Vid faderns död 1925 flyttade familjen från Solberga prästgård  till Jörlanda.
Mer om Magadalena finns att läsa i :

Vem var Madalena Ringius   av Annika Gustafsson (B-uppsats Göteborgs Universitet 2007)
Magdalena Ringius av Boel Olsson , MIGRA förlag

…..

 Pastorslängden i Solberga pastorat. (De årtal som är angivna före namnet är hämtade från pastorslängden i Solberga kyrka)

Från- Till      Prost/Kyrkoherde
15??- 1586   Herr Arne

1587-             Peder Ericssön

1592-1612   Herr Rasmus Jenssen Allelöffv
(Biskopen i Oslo var på visitation 25 mars 1594.)

1612-1658   Herr Hans Rasmusson

1657-1658   Rasmus Hansson

1658-1662  Peder Göffrenssen Ström

1660-1682  Frantz Hansson Wandal

1682-1713  Fredrik Nilsson Bagge

I Chorographia Bahusiensis, Bohusläns Beskiftning av Johan Oedeman ( 1746) kan man läsa om Bagge. skrift-öfver-bohuslän

”Thetta Pastorat, på Inland belägit, ock warit förr ett Praebende under Mastrand, i sal. Probstens Bagges ock thess Mågs sal. Mag. Joh Carlbergs tid ifrån 1682 till 1726 består af 3:ne socknar nemligen Solbärg Moderkyrckan: Giörlanda ock Hulta Annexer, som äro till Hemmantalen 126 efter Jorde-Boken; ty i Solbärg äro 60: I Giörlanda 40 ock i Hulta 26 hela Hemman.”

Detta blir på nutidssvenska ungefär: Detta pastorat  i Inland, och som varit en del av Marstrands pastorat, under salig Prosten Bagges och hans måg Carlberg  tid,  ifrån  1682 till 1726.  Solberga utgörs av Solberga moderkyrka samt Jörlanda och Hålta. Enligt Jord-boken är antalet hemman totalt 126, fördelade på 60 i Solberga, 40 i Jörlanda samt 26 i Hålta.

Kuriosa: Fredrik – (1.1.1) enligt klassisk släktforskningsdokumentation- hade en bror som hette Lars (1.1.2). Lars är anfader till Karin ( 1.1.2.1.1.1.2.1.1.5.1) .
Lars o Fredriks far var Fredrik Nilsson Bagge Borgmästare i Marstrand (född 1580, död 1647). Hans far var Kyrkoherden i Krokstad Nils Bagge (född 1540 och mördad 1586).

1713-1724   Johan Carlberg

I Chorographia Bahusiensis, Bohusläns Beskiftning av Johan Oedeman ( 1746) kan man läsa om Bagge och hans svärson Johan Carlberg.

”Ock emedan Sal. Probsten hade allenast en enda Doter, lagade han några år, före sin död, 1709, at hon blef gift med Sal Biskop Carlbergs Son Mag. Johan Carlberg, hwilken ock fick Kongl. Fulmackt, såsom then 7) i ordning; Men uppehhölt sig mäst uit Solberga Pastorat, hwaräst han ock dödde uit ett ensligt ock änsligt Lefwerne 1724 den 27 Dec”

”Prästgården i Jordeboken kallas Kålstorp ock är 3/4 Hemman, men har sedemera fådt till Augment 1/4 strax ther wid, som heter Lycke”

1725-1759  Nils Hammarberg

1762-1785 Jonas Rhodin

Fick 14 barn med hustrun J.M von Schmerfeldt. Blev prost  1772.

1786-1818   Johan Adam Rhodin

Son till Jonas Rhodin. Nuvarande prästgård byggs 1787.

Blev prost 1803.

…..

1898-1925 Henrik  Florus  Ringius

Här ses familjen samlad 1905. Kort från Ingrid Sille’n privata samling.  

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 − sex =