Historien om Solberga prästgård

Kjell har under några vintrar ägnat sig åt att leta efter kartor och andra historiska dokument som kan beskriva något om den tidiga historien om Solberga prästgård. Är den nuvarande prästgården, som är byggd 1787, den 3:e eller den 2:a i ordning? Detta och mycket mer kommer successivt att finnas under fliken historia. Här ett första smakprov:

Datum för Biskop Jens Nilssöns besök i Soleberg/Solberg/Solberig och Krogstad. Baserat på Jens Nilssöns visitationsböcker 1574-1597, faksimilupplaga baserad på 1885 års upplaga. (kursiverad text är mina tillägg)

17 augusti 1576 ”Til Soleberg”

19-20 maij 1580
”till Solberig 19 maij”

2 juni 1584
”till Solberig”

7 januari 1586  blev Niels Bagge mördad av länsman Jon Hansson.

8 februari 1586 blev herr Arne mördad av skottar och prästgården bränd  ( nedbränd?)

7 julij 1587 ”bleff Niels Bagge, som var sogneprest i Krogstad, ihielslagen aff en leensmand som hed  ”Jon Hansson.” . (ref: 1 sid. 51)

18 julij 1587 ”Til Solberg. Vden for praestegard, der ere de skaatter stegled, som myrde och brende her Arne, sogneprest i Solberg”. (Ref: 1 sid 51) I oust sudoust fra prestegaarden 1/2 parten aff en ½ fiering liggit it lidet höjt berg, kallis Skredebergit, der staar de 2 Skotter som myrde salig her Arne paa Solberg. Paa 8 stegell, thj de bleffue parterit vdj 8 parter.”
”Samme dag den 25. Martij efferrat bispen vaar kommen til Solberg bleff der it quindfolch halshugget met en bredöxe paa forschne.” (ref: 1 sid 173)

25 – 27 martij 1594  ”til prestegaarden som kallis Kolstorp oc er rettelige vel bygdt”. Skriver om 2 skottar som steglas för att de mördat herr Arne. Samma dag som biskopen kom blev en kvinna halshuggen på Skredeberg med en bredyxa för att hon tagit livet av sitt barn. (Ref 1: sid 173)

28 juli 1597 Solberg prestegaardt

Om det är någon som undrar varför jag tagit med mordet på Niels Bagge ovan, så är svaret tvådelat. Sonsonen Fredrik Bagge blev kyrkoherde i Solberga. Kyrkoherden hade en bror Lars Bagge och det är en anfader till Karin på hennes mammas sida.

När det sen gäller vad som hände runt mordet av herr Arne och prästgårdsbranden 1586 så är det intressant att jämföra de olika källorna. Mer om detta kommer under historia fliken.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton − 9 =